Ποιοι είμαστε

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Αντώνιος Μάμαλος, Πρόεδρος
 2. Σοφία Μαρτζούκου, Αντιπρόεδρος
 3. Σπυρίδων Σουέρεφ, Γ. Γραμματέας
 4. Σπυρίδων Ζαφειρόπουλος, Ταμίας
 5. Σταμάτιος Σκορδίλης, Μέλος
 6. Ιωάννης Ζαρείφης, Μέλος
 7. Μιχαήλ Χαραλαμπάκης, Μέλος
 8. Παντελής Κοντός, Καλλιτεχνικός Σύμβουλος
 9. ………………………………………… Εκπρόσωπος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 10. …………………………………………Εκρόπωπος Δήμου Κέρκυρας

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η τριμελής Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από διάσημους Έλληνες Διευθυντές Χορωδιών.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι κατηγορίες στις οποίες θα διαγωνιστούν οι χορωδίες είναι οι ακόλουθες:

 • Κατηγορία Α. Τετράφωνες Μικτές Χορωδίες.
 • Κατηγορία Β: Χορωδίες Ομοίων Φωνών

Β1: Ανδρικές

Β2: Γυναικείες

 • Κατηγορία Γ: Παιδικές Χορωδίες. Ανώτατο όριο ηλικίας των χορωδών είναι τα 17 έτη (με δικαίωμα απόκλισης έως 10% επί του αριθμού των μελών και έως την ηλικία των 22 ετών).
 • Κατηγορία Δ: Εκκλησιαστικής Μουσικής a capella

Δ1: Εκκλησιαστικής Ορθόδοξης Μουσικής (όλα τα έργα στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να είναι γραμμένα σε Βυζαντινή Παρασημαντική)

Δ2: Πολυφωνικής

 • Κατηγορία Ε: Παραδοσιακής Μουσικής

 

Οι χορωδίες έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες από μία κατηγορίες, στέλνοντας αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής για κάθε κατηγορία, ξεχωριστά.

 

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

Κάθε χορωδία είναι υποχρεωμένη να συμμετέχει:

α) με ένα (1), τουλάχιστον, έργο a capella δικής της επιλογής, αντίστοιχο της κατηγορίας στην οποία διαγωνίζεται

β) με ένα υποχρεωτικό (1) έργο για κάθε κατηγορία, το οποίο θα ορίσει η Καλλιτεχνική Επιτροπή και το οποίο θα είναι αναρτημένο σε μορφή .pdf στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ (βλ. επόμενη παράγραφο)

γ) με άλλο ή άλλα έργα δικής της επιλογής, αντίστοιχα της κατηγορίας στην οποία διαγωνίζεται

 

Κάθε χορωδία θα έχει στη διάθεσή της καθαρό χρόνο από 12 έως 15 λεπτά, χωρίς δυνατότητα υπέρβασης αυτού.

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ως υποχρεωτικά έργα, ανά κατηγορία, ορίζονται:

 • Κατηγορία Α. Τετράφωνες Μικτές Χορωδίες.

Ν. Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, Φούγκα Νο 1 (από τις 12 φούγκες τις αφιερωμένες στον N. Zingarelli)

 

 • Κατηγορία Β: Χορωδίες Ομοίων Φωνών

Β1: Ανδρικές (Άλκης Μπαλτάς, Ωδή στη φύση)

Β2: Γυναικείες (Θεόδωρος Αντωνίου, Ύπνε που παίρνεις τη λύπη)

 

 • Κατηγορία Γ: Παιδικές Χορωδίες

Χρήστος Σαμαράς, Νανούρισμα

 

 • Κατηγορία Δ: Εκκλησιαστικής Μουσικής a capella

Δ1: Εκκλησιαστικής Ορθόδοξης (Βυζαντινής) Μουσικής (Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Άξιον εστί, σε ήχο β΄)

 

Δ2: Πολυφωνικής

           Δ2α (Παιδική), Απολυτίκιο Αγίου Σπυρίδωνα

           Δ2β (Ομοίων φωνών – ανδρική), Felix Mendelssohn Bartholdy,  Beati mortui

           Δ2γ (Ομοίων φωνών – γυναικεία), William Byrd, Non nobis Domine

           Δ2δ (Μικτή), Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, Άγιος από τη Θεία Λειτουργία

 

 • Κατηγορία Ε: Παραδοσιακής Μουσικής

Έργο ελεύθερης επιλογής (κατά προτίμηση, χαρακτηριστικό του τόπου προέλευσης της χορωδίας)

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ως κριτήρια για τη βαθμολόγηση των χορωδιών, ορίζονται τα εξής:

 • Τεχνική αρτιότητα
 • Βαθμός δυσκολίας των έργων
 • Τονική ακρίβεια
 • Ερμηνεία

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Καθορίζονται οι εξής βαθμολογικές κλίμακες:

 • Από 31 έως 40 βαθμούς: Χρυσό δίπλωμα
 • Από 21 έως 30 βαθμούς: Αργυρό δίπλωμα
 • Από 10 έως 20 βαθμούς: Χάλκινο δίπλωμα

Η καλύτερη χορωδία κάθε κατηγορίας, ανεξαρτήτως διπλώματος, θα λάβει «Βραβείο» της κατηγορίας της. Όλες οι χορωδίες θα λάβουν Αναμνηστικό Δίπλωμα Συμμετοχής.

Το διαγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017.

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και οι απονομές θα γίνουν την Κυριακή 26η Νοεμβρίου 2017 σε ειδική εκδήλωση – τελετή.  

 

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στο μη διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ, μπορούν να συμμετέχουν χορωδίες με ελεύθερο πρόγραμμα διάρκειας 12 - 15 λεπτών. Το πρόγραμμα των εμφανίσεων θα ανακοινωθεί από την Ένωση Χορωδιών Κέρκυρας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει την 1η Σεπτεμβρίου 2017
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνον ερασιτεχνικές ελληνικές χορωδίες. Οι μαέστροι, οι συνοδοί πιανίστες ή άλλοι μουσικοί (μόνο για την κατηγορία «Ε») μπορούν να είναι επαγγελματίες μουσικοί

 

Κάθε χορωδία θα πρέπει να υποβάλλει εμπρόθεσμα πλήρη φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Αίτηση συμμετοχής (ξεχωριστή για κάθε κατηγορία στην οποία επιθυμεί να συμμετάσχει), πλήρως συμπληρωμένη
 • Πρόσφατη ηχογράφηση (σε CD/DVD ή σε αρχεία MP3). Το σχετικό υλικό μπορεί να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 • 4 αντίγραφα των έργων με τα οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Για τα έργα που έχουν πνευματικά δικαιώματα, δεν θα γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα ή φωτογραφίες.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της χορωδίας και του μαέστρου (περίπου 250 λέξεις).
 • Μια (1) φωτογραφία της χορωδίας και του μαέστρου. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε υψηλή ανάλυση και μπορούν να αποσταλούν και μέσω e-mail.

Τα παραπάνω στοιχεία θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ένωση Χορωδιών Νομού Κέρκυρας

Τ.Θ. 235, Κεντρικού Ταχυδρομείου Κέρκυρας

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα:

Τηλ.: 6937 494 520 (Αντ. Μάμαλος), 6977 086 722 (Σπ. Σουέρεφ), 6978 809 007 (Παντ. Κοντός)p>

Fax: 26610 20 474

E-mail: antonismamalos@hotmail.com και p_kontos@otenet.gr

 

 • Χώροι πραγματοποίησης των εκδηλώσεων θα είναι: το Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας και Ιεροί Ναοί της πόλεως της Κέρκυρας.
 • Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ.
 • Για να υποβάλετε την αίτηση ηλεκτρονικά πατήστε εδώ.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ – ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η τελική επιλογή των χορωδιών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνιστικό μέρος, θα γίνει από την Καλλιτεχνική Επιτροπή, αφού εξεταστούν οι φάκελοι των χορωδιών.

Κριτήρια επιλογής των χορωδιών είναι:

 • Η πληρότητα του φακέλου
 • Η καταλληλότητα του ρεπερτορίου σε σχέση με την κατηγορία στην οποία επιθυμεί να διαγωνιστεί η χορωδία
 • Η ποιότητα της χορωδίας (όπως αυτή αποτυπώνεται στο ηχογραφημένο υλικό που θα υποβληθεί)

Ο κατάλογος των χορωδιών που θα επιλεγούν θα γνωστοποιηθεί στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, 10 μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι χορωδίες που θα επιλεγούν, θα πρέπει εντός 7 ημερών να καταβάλλουν το ποσό συμμετοχής των εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€) στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

 

Τράπεζα Πειραιώς

Αρ. Λογ/σμου IBAN: GR 900 1713 8000 0638 0138 9832 09

Δικαιούχος: Ένωση Χορωδιών Νομού Κέρκυρας (Διεθνές Φεστιβάλ Κέρκυρας)

Αιτιολογία κατάθεσης: Συμμετοχή στον 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Το ποσό αυτό δεν μπορεί να επιστραφεί σε καμία περίπτωση. Μη έγκαιρη καταβολή του ποσού συμμετοχής αποτελεί λόγο αποκλεισμού της χορωδίας από το διαγωνισμό.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η αναπαραγωγή και η εκτέλεση μουσικών χορωδιακών έργων προστατεύεται από το νομό περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για την εκτέλεση έργων που δεν συμβαδίζουν με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τις συμμετέχουσες χορωδίες.

Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των κανονιστικών όρων του φεστιβάλ και του διαγωνισμού, μόνο σε περιπτώσεις που συντρέχουν έκτακτοι, σοβαροί και ανυπέρβλητοι λόγοι.

Η Ένωση Χορωδιών Κέρκυρας στα πλαίσια του 1ο Πανελλήνιου Φεστιβάλ Χορωδιών συμφωνεί στην αποκλειστική συνεργασία με το τουριστικό γραφείο DAYRISE.GR Βενιζέλου αριθ. 4 Θεσσαλονίκη και Αγ. Σοφίας 1 Κέρκυρα, Α.Φ.Μ.: 137187252, ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 26614 01851, 2310 222 413 -, e-mail : sales@incominggreece.com

Website: (www.incominggreece.com, www.dayrise.gr, για τις παρακάτω παροχές υπηρεσιών:

α. την διάθεση δωματίων σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας για τους επισκέπτες και χορωδούς

β. Tην διοργάνωση εκδρομών

γ. μεταφορές και μετακινήσεις εφ όσον ζητηθούν από τους επισκέπτες και χορωδούς

δ. την πώληση εισιτήριων (αεροπορικών-ακτοπλοϊκών- μουσείων- θεάτρων κ.α.)

ε. κρατήσεις –πωλήσεις σε εστιατόρια και άλλα κέντρα.

Η διοργανώτρια Ένωση Χορωδιών Νομού Κέρκυρας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα φωτογράφησης, ηχογράφησης, βιντεοσκόπησης, προβολής του Φεστιβάλ στα Μ.Μ.Ε. και στο διαδίκτυο, καθώς και της γενικότερης αξιοποίησης και εκμετάλλευσης του υλικού χωρίς την υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού σε συμμετέχουσα χορωδία.

Η συμμετοχή στο φεστιβάλ, σημαίνει και την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.